Държавната помощ за справяне с последиците от КОВИД-19 е удължена до 30 юни 2022 г.

hotrec
Dec 10 2021

Държавната помощ за справяне с последиците от КОВИД-19 е удължена до 30 юни 2022 г.

Държавната помощ, която може да бъде отпускана на частни компании, във връзка със справяне с последиците от КОВИД-19, бе удължена до 30 юни 2022 г. Временната рамка трябваше да изтече в края на годината, припомнят от ХОТРЕК (Европейска асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета), на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен редовен и пълноправен член за България.

Това ще позволи на държавите членки, когато е необходимо, да разширят своите схеми за подпомагане и да гарантират, че предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма да бъдат отрязани внезапно от необходимата подкрепа, подчертават от ХОТРЕК. Същевременно Европейската Комисия ще продължи да следи отблизо развитието на пандемията КОВИД-19 и други рискове за икономическото възстановяване.

В новата времева рамка има нанесени и редица корекции. Предвидени са мерки за подкрепа на инвестициите, които да помогнат на държавите членки да преодолеят недостига на инвестиции, оставен от кризата. Държавите членки могат да създадат стимули за инвестиции, предприети от дружествата, и да използват този инструмент за ускоряване на зеления и цифровия преход, подчертават от ХОТРЕК. Мярката включва гаранции за избягване на неоправдани нарушения на конкуренцията, като например факта, че те следва да са насочени към широка група бенефициери, а размерите на помощта следва да бъдат ограничени по размер. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2022 г.

Освен това се въвеждат и мерки за подкрепа на платежоспособността за ливъридж на частни фондове и предоставянето им за инвестиции в малки и средни предприятия (МСП), включително стартиращи предприятия. Държавите-членки могат да предоставят гаранции на частни посредници, създавайки стимули за инвестиране в тези видове дружества и и да им предоставят по-лесен достъп до такова финансиране за увеличение на собствения капитал, което често им е трудно да привличат поотделно. Това е от особено значение с оглед на нарастващите равнища на задлъжност на дружествата по време на кризата. Този инструмент е на разположение на държавите членки до 31 декември 2023 г.

Максималният размер на държавна подкрепа в новата Времева рамка за държавната помощ е увеличен от 1,8 млн. евро на 2,3 млн. евро. Фиксираните разходи за подкрепа са увеличени от 10 млн. евро на 12 млн. евро. Удължава се от 30 юни 2022 г. до 30 юни 2023 г. и възможността държавите членки да преобразуват подлежащи на възстановяване инструменти (например гаранции, заеми, подлежащи на възстановяване аванси), отпуснати по Временната рамка, в други форми на помощ, като преки безвъзмездни средства;