Apr 18 2019

Партньорска програма Варос

Споразумение с магазин за електроматериали “Варос 2017“ Велинград за:

 

* Отстъпка от минимум 10% от цените на:

  • Електроматериалите, ел.апаратура, кабели, кабелно оборудване, битови и промишлени осветление тела, паркови и улични стълбове отговарят на европейските стандарти
  • Проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации
  • Изграждане на системи за видеонаблюдение
  • Изграждане на системи за пожароизвестяване и пожарогасене
  • Изграждане на система за контрол на достъп
  • Соларни системи, готови за инсталиране и експлоатация
  • Автоматика за сгради

* Отстъпка от минимум 15% от цените за изработване на разнообразни осветителни тела по специален дизайн, форма и проект – (аплици, плафони, пендели, полилей, настолни лампи и лампиони) с най-разнообразни размери, 142 различни цвята и кожа.

* Отстъпка от минимум 25% от цените на електроапаратурата

 

Лица за контакт : Иван Иванов и Анна Арнаудска

 

e-mail: varos2017@abv.bg, моб. Тел. 0887985551, 0889088903

адрес: гр.Велинград ул.Острец 2 (ДО ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД) .

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.