Покана за Общо събрание на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи”

May 21 2019

Покана за Общо събрание на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи”

Управителният съвет на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи“, на основание чл. 22, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква годишно редовно Общо събрание, което ще се проведе на  11.06.2019 г. /вторник/, от 13:00 часа в конферентната зала на хотел „Здравец“  – Велинград. Дневния ред, както и материалите към него са изпратени до всички членове на Сдружението по електронна поща. На събранието са поканени  да присъстват представители на Министерство на туризма, Кмета на община Велинград,  представители на браншовите организации и на  фирмите, участващи в Партньорската програма на „Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи”.