Д-р Коев: „Благодаря за грижите и подкрепата, които давате на децата!“

May 09 2019

Д-р Коев: „Благодаря за грижите и подкрепата, които давате на децата!“

Днес, Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания празнува 10 годишен юбилей.

В него пребивават  деца  от  3 до 18 годишна  възраст, за  които  поради  финансови  затруднения  на  семействата  им  съществува  риск  за  отпадане  от  училище и  невъзможност  да  се задоволят  основни  нужди  на  децата,  както  и  случаи  в  които  е  констатирано  безотговорно  родителско  отношение.

Основната цел е осигуряване  на  качество  на живот, което гарантира  пълноценното  физическо,  емоционално  и  познавателно  развитие, както и стимулиране на социалното включване  на  всяко  дете  в  естествената  за  него  среда, чрез осигуряване на  индивидуална  грижа  и  подкрепа.

Кметът д-р Костадин Коев изрази уважението и признателността си към специалистите за добрата  съвместна работа. Той благодари на целия екип за социалната, образователна и морална подкрепа, която оказва на децата и младежите.

„Десет години вие и специалистите успявате да развивате физическото и духовно израстване на децата и младежите, предоставяте им успешно социална и образователна подкрепа и ги насърчавате с ентусиазъм за бъдещето им. Пожелавам на всички много здраве и щастие!“, каза в словото си д-р Коев.