130 години знание, просвета и възрожденски дух

Apr 19 2019

130 години знание, просвета и възрожденски дух

Преди 130 години отваря врати училище „Неофит Рилски“.

Първият учител през далечната 1889 г. е Иван Ищев, а първият дарител – Никола Грънчаров.

В историята на училището ще останат директорите Иван Дивизиев, Лука Шопов, Христо Топузов, Любка Ихтиманска, Димитрина Лачева, Дамяна Кандева и всички учители, които 13 десетилетия всеки ден изпълняват своята просветителска мисия.

Много вълнение, цветя, усмивки и сълзи съпроводиха празника.

Бивши  възпитаници на училище „Неофит Рилски“ си спомниха прекрасните ученически години.

Един от тях бе и кмета на община Велинград д-р Костадин Коев.

В словото си той каза: “За 130 години класните стаи са били изпълвани с хиляди ученици, много учители и се надявам, че всеки един от тях е запазил своя спомен за това, че е важно да сме добри българи и да се гордеем с родният си край. Ролята на учителите е изключителна, защото те възпитават личности – поклон за тяхното усърдие и всеотдайност!“

С огромно вълнение д-р Коев лично подари цветя и прегърна своите учителки.

Днес в ОУ „Неофит Рилски“ се обучават 450 деца в 18 класни стаи, две компютърни зали и богата спортна база. 120 от учениците са отличници.