Dec 01 2019

Застрахователен брокер I&G Brokers

Споразумение с Ай енд Джи Иншурънс Брокерс – международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING – независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в България, Германия, Италия, Мароко, Сърбия, Румъния , Турция и Албания

Тел за контакт: +359885311858

https://iandgbrokers.com/bg

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.