Dec 01 2019

Търговец на електрическа енергия ACTAEL

„Актаел“ ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група на територията на България:

Доставка на нетна електрическа енергия на специална цена.

 Задължения към обществото такса, пренос и достъп както и каквито и да било други задължения които могат да възникнат с промяна в законодателството и или с решение на съответния компетентен орган.

Ползването на преференциалните цени важи само за фирми, които са членове или официални партньори на БХРА.

 

Защо да изберете ACTAEL:

 

  • За Вас се грижи търговец, който Ви обслужва персонално;
  • Не Ви натоварваме с авансови плащания, такси и други финансови утежнения;
  • Предлагаме Ви безплатен анализ относно консумацията на електроенергия с цел оптимизация на разходите;
  • Регистрираме клиентите си безплатно на свободния пазар на електрическа енергия;
  • Не включваме такса за участие в балансиращата група с координатор Актаел;
  • Ние поемаме регистрираните небаланси като Вие плащате само договорената цена на Mwh за потребеното количество електрическа енергия;
  • Спечелили сме доверието на множество престижни компании във всички сфери на бизнеса, както и държавни предприятия.

ЗА КОНТАКТ: Мария Захариева – регионален мениджър на Актаел ЕООД

ТЕЛЕФОН: 089 986 71 81

ЕМАЙЛ: m.zaharieva@actael.bg

САЙТ: actael.bg