Dec 06 2019

Рекламна агенция Галилея 2020

Споразумение с „Галилея 2020” ЕООД рекламна агенция и печатница

  • Отстъпка от минимум 10% /десет процента/ от цената за изработка на визитки, брошури, табели, винил, менюта и др. *

 *не важи за индивидуални проекти

моб. тел.: 0878050075

e-mail: office@galileia.eu

www.galileia.eu

Велинград, ул. „Винчо Горанов” 6

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.