В ДГ "Радост" откриха нова детска площадка

Oct 21 2016

В ДГ “Радост” откриха нова детска площадка

През 2016г. със съдействието на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев , ДГ „ Радост“ слечели и реализира проект по ПУДООС- национална кампаня „За чиста околна  среда  сред  чиста гора- здрави и щастливи деца“. Целта на пректа е:  стимулиране интереса към двигателната дейност, развитие на двигателните качества, формиране на навици у децата за опазване на околната среда и включване на различни игри.  Изграден бе  детски спортен комплекс с  люлки, катерушка, тунел, мостчета за баланс и равновесно ходене, както и къщичка за занимателни и тематични игри, кошчета за разделно събиране на отпадъци.

В проекта е залегнало създаването на подходяща образователно- възпитателна среда за формиране на  позитивна нагласа към природата , чрез еко практики на открито, тренинг с родители и пленер за детска рисунка. Децата с помощта на родителите ще се учат на озеленяване,  залесяване на храсти и дървета,  засаждане на есенни  цветя  и разсаждане на иглолистни дръвчета от намиращия се в двора на детската градина горски разсадник.

Пректът завърши  с  еко-спектакъл „Ние сме деца на планета Земя“.   Сред  присъстващите бяха зам.-кметът на Община Велинград  г-н Сегрей Кичиков, диектор дирекция „ХЦД“/хуманитарни и социални дейности/  г-жа Мариана Зинкова, старши специалист  от дирекция „ХЦД“ Иляна Гешева, родители, медии, гости и приятели.  Публиката се наслади на децата с тяхните прекрасни творчески и артистични умения, претворени в един вълнуващ коктейл от музика, танци, багри и искрено детско настроение.