Важна стъпка към финансовото оздравяване на община Велинград

Feb 07 2020

Важна стъпка към финансовото оздравяване на община Велинград

На извънредно заседание на Общински съвет Велинград, местните политици одобриха параметрите за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзенбанк, чрез подписване на анекс към Договора.

След проведени преговори между община Велинград и банката е постигнато съгласие за доброволно и извънсъдебно изплащане на остатъчният дълг, който към 28.01.2020г. е в размер на 3 809 658.44 лева /по данни на банката/.

Поетапното  изплащане на кредита ще се извърши по одобрен погасителен план и в тази връзка ще бъде подписан анекс към съществуващия договор от 2012 година. След това банката ще прекрати изпълнителните действия срещу общината.

Според зам.-кметa Атанас Палигоров това решение е поредната стъпка към финансовото оздравяване на община Велинград. Рефинансирайки този дълг, общината ще бъде облекчена откъм плащане на допълнителни лихви и съдебни разноски по принудителното събиране чрез ЧСИ. Очаква се след освобождаване на банковите сметки от запори, общината да започне да работи нормално и да изпълнява функциите си.