Нови отстъпки за притежателите на членски карти от Сдружението на хотелиерите

Apr 09 2019

Нови отстъпки за притежателите на членски карти от Сдружението на хотелиерите

„ЕЛИТ СТИЛ“ е българска иновативна компания с немско управление.

Фирмата е генерален представител за България и Румъния на водоспестяващи продукти RC Mannesmann.

Продуктите на RC  Mannesmann доставят константно количество вода, например 6 литра на минута при миене на ръце и 12 литра при вземане на душ.

CFR-технологиите се внедряват навсякъде, където е уместно водата да се разпределя равномерно или да се пести.

С продуктите на RC Mannesmann, сметките за вода и за затоплянето и ще се редуцират с до 60% завинаги.

Фирмата предоставя отстъпка от минимум 10% /десет процента/ от цените на водоспестяващите устройства.

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта, издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален идентификационен баркод/номер.

Всички отстъпки вижте на https://velingrad-bg.com/bg/partners-2/