Местната власт на Велинград: В питейната вода НЯМА уран! РЗИ изопачава фактите!

Apr 27 2017

Местната власт на Велинград: В питейната вода НЯМА уран! РЗИ изопачава фактите!

Местната власт на свой ред сезира Окръжната прокуратура за “чиновническа небрежност”

Изявленията на д-р Фани Петрова – директор на РЗИ-Пазарджик са грубо изопачаване на фактите с цел да прикрие собственото си бездействие и представляваната от нея служба по повод наличието на уран във водата в община Велинград и резултатите от пробите. Това се казва в декларация, изпратена от местната власт до медиите.

Текстът е подписан от кмета на курорта Костадин Коев, председателя на Общинския съвет Бельо Мандраджиев, Временно изпълняващия длъжността управител на водопреносното дружество във Велинград Йордан Нанов и председателя на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите Златко Златанов. Според тях твърденията на директора на РЗИ нанасят големи щети върху имиджа на Велинград като най-известната СПА дестинация в България и на Балканите. Авторите съзират в това опит да се прикрие чиновническа некомпетентност и небрежност при изпълнение на служебните задължения. В текста се подчертава, че във водата на Велинград не постъпват никакви замърсявания от уран или други вредни за здравето вещества. Състоянието и химичният ѝ състав се следи всекидневно.

Накрая се припомня, че ръководството на местната община от години води битка срещу опитите да се започне добив на цветни метали в непосредствена близост до питейните водоизточници на града поради риск от непредвидими последици за здравето на хората и природата в региона.

Документът е адресиран до Министерството на туризма, Министерския съвет на РБългария, Окръжната прокуратура в Пазарджик, обществеността и гостите на Велинград и средствата за масова информация.