Възможност за един по-добър старт

Apr 20 2017

Възможност за един по-добър старт

 

На 19.04.2017г. трима възпитаници на Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания Велинград получиха своите удостоверения за успешно завършен курс по готварство. Те бяха лично връчени от г-жа Перостийска, управител на Центъра за професионално обучение.

Това бе възможно благодарение на фирма СЦН „Веста”гр. София, която финансира поредица от професионални курсове за деца в неравностойно положение- курсове по готварство, шофьорски курсове, курсове по английски език и др.

Професионалното обучение с децата, се проведе под ръководството на г-жа Теодора Ланджова.

Гостите присъстващи на тържеството имаха възможност да опитат от кулинарните изкушения  приготвени от  децата, участници в курса по готварство.

Официални лица на събитието бяха: представители на различни институции Община Велинград, ОЗД към ДСП„ Велинград, МКБППМН, училища, социални услуги, представител на „Лайънс” клуб и др.