„Борбата срещу волфрамовата мина е обща кауза“

Mar 13 2017

„Борбата срещу волфрамовата мина е обща кауза“

„Борбата срещу волфрамовата мина е обща кауза“ – това заяви кметът Коев пред Общото събрание на СХР-Велинград и Западни Родопи

След покана от СХР – Велинград и Западни Родопи, кмета на община Велинград д-р Костадин Коев уважи Общото им годишно събрание. Той поздрави присъстващите и изрази задоволството си от едногодишното  сътрудничество между бранша и общината и даде като  пример Наградата , която му бе връчена от БХРА  именно за това. Накратко кметът разказа за предстоящите проекти и инвестиции в общината по различни програми.

Туристическия бранш отчете дейността си за 2016 година, прие плана си за работа през 2017 и отбеляза завидното трикратно  увеличаване на членската си маса в рамките на година.

Основна тема на заседанието бе откриването на „Мина Грънчарица“ и рисковете които носи най-вече за здравето на хората.

Адвокатът на сдружението по казуса Марин Божков направи кратко резюме на свършеното в рамките на година и подчерта, че без съдействието на кмета и на временно изпълняващият управител на ВКТВ Йордан Нанов, резултатите биха били плачевни. Стана ясно, че  предишното общинско ръководство по никакъв начин не е предприело реални мерки за отпор на инвестиционните намерения. Пропуснати са всякакви срокове и са пропилени възможности. Оказва се, че зоната от която 60% от Велинград пие вода е част от концесионната площ на мината. Риска да се пие отровна и замърсена вода е огромен! В санитарно-охранителните зони по закон е забранена всякаква добивна дейност, включително и строителство.

Установено е, че документите доказващи  наличие на санитарно-охранителни зони са откраднати или скрити от деловодството на ВКТВ-Велинград след периода на 2002 година . Поради тази причина зоната не е фигурирала в кадастрите на Басейнова дирекция и затова не се споменава  в Доклада по ОВОС, в това число липсва и информация за съоръженията на НЕK-язовири и каскади.

След предприетите мерки от страна на кмета и ВКТВ през август 2016г. е стартирана процедура по учредяване на санитарно-охранителните зони.        Започва и кампания за обединяването на общините от Западните Родопи за противодeйствието на всякакви миннодобивни дейности в региона. Според г-н Божков последното решение на ВАС във връзка с мината не трябва да озадачава хората, напротив –да ги мобилизира, защото правото е на страната на тези, които защитават здравето си.

Г-н Златанов каза, че бранша  е готов на всичко, за да спре волфрамовата мина, включително и  референдум, за който обаче трябва да се започне силна кампания, в която хората трябва да бъдат убедени в каузата. Кметът на Община Велинград заяви, че още от предизборната си кампания през 2015 година е прегърнал каузата за защита на Велинград от минната индустрия и тази борба ще бъде водена до край. В случая става дума за здравето на хората, за бъдещето на Община Велинград.

Натискът е голям, но тук става дума за кауза, зад която стоят общинското ръководство, общински свет, туристическия бранш и всеки един загрижен за здравето си и чистата природа човек, независимо от политическия цвят.