Dec 01 2019

Топливо газ

Споразумение с “Топливо Газ“ ЕООД доставчик на продукти от групата на Синергон Холдинг / бутилки газ пропан – бутан, пелети, еко брикети и дървени въглища/ при преференциални условия за членовете на Сдружението, които са валидни от 01.01.2017 г.

А) Преференциални цени за:

  1. Бутилиран пропан-бутан 
  2. Дървени въглища – 10кг 
  3. Пелети 
  4. Еко брикети 

За  пълна информация за специални цени и доставки телефон 0886775470

Б) Посочените в настоящето Приложение цени са валидни към датата на подписването му. Всяка промяна на цени ще се прави от Доставчика с едностранно 1-седмично предизвестие, изпратено чрез посочените в Споразумението способи за контакт. Начина и сроковете за заплащане на цените ще се договарят във всеки конкретен договор, сключен с член на Сдружението.

В) Предоставя се 5% отстъпка от цената на всички газови уреди, предлагани от Доставчика.

Г) Заявките за доставка ще се извършват по начин, удобен за всеки от клиентите – по телефон, на електронен адрес или през мобилното приложение на Доставчика.

Д) Всички продукти са с безплатна доставка до всеки от обектите на членовете на Сдружението и ще се извършват до 48 часа от подаването на заявката.

лице за контакт: Танко Станилов – GSM: 0886775470,

e-mail: t_stanilov@toplivogas.com