Dec 05 2019

Предпазни средства от Диги 84

Споразумение с фирми Диги 84

Отстъпка от минимум 10 % /десет процента/ за предпазни средства

телефон за контакт – 0899166988

 

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.