May 03 2019

Ресторант Том и Нези

Споразумение с ресторант „Том и Нези“ – Велинград

 

* Отстъпка от 10 % от цените по меню в ресторант „Том и Нези“ – Велинград.

 

Лица за контакт : Незабравка Пачалова

e-mail: tominezi91@abv.bg, моб. Тел. 0885 44 16 28

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.