Mar 21 2016

Картинг писта GO-KART

Споразумение с Картинг писта GO KART – Велинград

 

  • Отстъпка от минимум 15% /петнадесет процента/ от цената на предлаганите услуги и продукти за притежателя на картата за отстъпка, както и максимум до още един техен близък, роднина или приятел

тел. За контакт и резервации: +359876200190 и +359878828678

e-mail: info@go-kart-velingrad.com

www.go-kart-velingrad.com

 

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер