Feb 06 2020

Застрахователен брокер и риск консултант GrECo

Споразумение с ГрЕКо България ЕООД

* Отстъпка от минимум 5% /пет/ за застраховане (без задължителни застраховки като ГО на автомобилисти), както и безплатна консултация по отношение Управление на риска

 

Дружеството е лидер в програми за Управление на риска, които освен оптимизация на рисковата експозиция и оптимиране на премии и условия за застраховане носят индиректни и директни ползи като:

  • измерване на уязвимостта на вашите активи и оценка на рисковата експозиция;
  • повишаване на информираността за безопасността и сигурността на вашето имущество, служители и клиенти;
  • защита срещу бъдещи опасности и непредвидени загуби или наранявания;
  • помага да се избегнат ненужните разходи за поддръжка и скъпи съдебни дела;
  • позволява на застрахователя да изчисли по-добре риска;
  • дава възможност на застрахованите да договарят по-ниски премии със застрахователя;
  • дава възможност за споделяне на общи констатации между общи типове производства.

 

Тел.за контакт : 0888810100
e-mail: h.charkov@greco.services
Уеб страница: www.greco.services

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер