Dec 01 2019

Защита на лични данни /GDPR/ TehnoLogica

В рамките на подписания между БХРА и фирма ТехноЛогика договор за внедряване на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) сред членовете, ВЕЧЕ ИМА ГОТОВ ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ.

ТехноЛогика са изготвили специално разработени правила и процедури за защита на личните данни НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БХРА, на което СХР-Велинград и Западни Родопи е член.

Цената за внедряване на правилата и процедурите за защита на личните данни варира между 150 лв. – 420 лв.(еднократно за внедряване, без ДДС) спрямо големината и вида на обекта.

По-подробна информация за калкулиране на индивидуална цена и пакета от документи можете да намерите тук:

https://cognitoforms.com/TechnoLogica/GDPRBHRA

За въпроси и разяснения можете да се свържете с представител на ТехноЛогика:

Наталия Александрова,

NAleksandrova@technologica.com

https://technologica.com/home

тел. 0888 466 422

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.