Apr 09 2017

Quendoo – хотелска инфраструктура за online резервации

Споразумение с Quendoo – хотелска инфраструктура за online резервации

 

Отстъпка от минимум 10 % /десет процента/ за ползване на услугите на Quendoo:

* Букинг енджин с възможност за интеграция на онлайн разплащания

* Канален мениджър за управление на онлайн канали за продажба

* Уебсайт билдър с вграден букинг енджин

* Дигитален справочник за гости с вграден QR код

 

Тел. за контакт : +359895750680

e-mail: office@quendoo.com

Уеб страница: https://www.quendoo.com/

 

Платформата Quendoo предлага уеб-базирани услуги за увеличаване на заетостта и приходите от онлайн хотелски продажби, в т.ч. уебсайт билдър, букинг енджин, канален мениджър и дигитален справочник за гости.

* Чрез нея хотелиерите могат бързо и лесно да създадат специализиран уебсайт с необходимите функционалности за управление на наличности, цени и резервации.

* Букинг еднжинът на Quendoo представлява модул за директни хотелски резервации, който се интегрира върху хотелски сайт и предлага възможност за управление на цени и наличности в реално време, онлайн разплащания и продажба на допълнителни услуги.

* Каналният мениджър дава възможност за синхронизация на цени и наличности във всички онлайн канали от един работен плот.

* Дигиталният справочник за гости позволява създаването на мини-уебсайт, който съдържа информация за хотелските услуги, която гостите достъпват чрез QR код. Благодарение на него хотелиерите могат да дигитализират хартиените справочници, менюта и информационни хотелски папки.

Платформа позволява на хотелиери и собствениците на имоти безпроблемно да синхронизират своите маркетингови канали и да оптимизрат приходите от директни резервации, като всичко това се контролира чрез едно табло.

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.