Надяваме се промяната в истинския туризъм да започне от Нова година

bhra
Dec 21 2021

Надяваме се промяната в истинския туризъм да започне от Нова година

БХРА поздравява всички колеги, партньори и клиенти с предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРАпоздравява всички колеги, партньори и клиенти с предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Желаем Ви по-спокойна и най-вече предсказуема обстановка за работа през 2022 г., здраве и топлина за Вас и близките ви хора.

За да се сбъднат тези пожелания за една по-добра година за туризма, очакваме от новия министър на туризма Христо Проданов и неговия екип незабавно да започнат работа по най-спешните проблеми в сектора, които БХРА неколкократно е очертавала и разяснявала подробно през последните две години в писма и папки до представителите на политическите сили, както и на страницата на БХРА.

Най-съществената и повтаряна в момента дума в България е „промяна“ и ние се надяваме наистина такава да започне и в държавната политика по отношение на туризма. Обнадеждени сме от първите стъпки в тази насока. Отдавна не бяхме чували министър да говори за същината на туризма извън наболелите проблеми, голяма част от които са извън сферата на действие на ресорното туристическо министерство, но пряко засягат туризма. Отчитаме като положителен фактът и може би това е начало на чаканата промяна, че министърът на туризма започна да говори за сериозни и съществени въпроси и проблеми като статута на националните курорти, преразглеждане на концесии, обединение на бранша, брегоукрепване. Като начало първите сигнали са добри, но нека да видим какво ще е продължението и как тези думи ще се реализират в дела. От изключителна важност е бъдещата политика на туристическия сектор да се задава съвместно с бранша, с хората, които поемат рисковете на бизнеса и ударите от кризата, а не от чиновниците от Министерство на туризма.

Досега при управлението на министерството от Николина Ангелкова в туризма основно се говореше като за плажни концесии или ресторанти, по времето на Марияна Николова и Стела Балтова акцентът бе върху дейността на туроператорите, основно изходящите и екскурзоводите. Ясно е, че целият туристически сектор се намира в безпрецедентна криза и в никакъв случай не искаме да омаловажаваме проблемите на колегите, но предходните министри като че ли забравиха и неглижираха в работата си основната дейност в туризма – хотелиерството, на чиято база се развиват и останалите – туроператори, екскурзоводи, транспорт и т.н. Отчита се, че държавата е помогнала на туризма, както твърдеше една бивша служебна зам.-министърка на финансите. Въпреки че на практика за българския туризъм не е направено нищо. Помага се на субектите, които чрез своята дейност не реализират нощувки в България. Тогава за каква помощ за българския туристическия сектор и за какъв туризъм говорим? Някой може да каже, че са въвели мярката 60/40, но това е помощ за персонала, а не за инвеститорите, които имат да обслужват кредити и да покриват доста други разходи в следствие на кризата. Безспорно колегите също имат проблеми, които трябва да бъдат решени, но не е нормално при формиране на държавната политика в областта на туризма да не се взимат предвид приоритетно нуждите на хотелиерите, които са инвестирали милиони и са рискували най-много и основно на техен гръб се развива този отрасъл в България.

Крайно време е да се обърне внимание на хората занимаващи се с тази дейност, тъй като хотелиерите направиха инвестиции в обновяването и построяването на нова леглова база, която е сред най-модерните в Европа. И въпреки че хотелите сами по себе си не са причина за избор на дестинация, настаняването е това, което е водещо за туристите след плажа и пистите за ваканцията им.

Не бива да се забравя и че освен държавата, основно хотелиерите са тези, които участват в рекламирането на туристическия продукт, единствени те плащат рекламации, много често за проблеми извън тях, и само те са тези, които поемат всички удари на кризата като увеличаване на разходите, които пряко участват във формирането на туристическия продукт. В същото време заради голямата конкуренция често са принудени да предлагат пакети на себестойност, за да стимулират туристите да изберат ваканция в страната ни. В конкурентните дестинации тези стимули за туризма и голяма част от разходите се поемат от държавата като мерки за подпомагане на хотелиерския бизнес. Трябва да е много ясно, че единствените, които плащат сметката в туризма са хотелиерите и всички останали чакат те да я платят тази сметка – да предоставят намаления, да платят увеличените разходи, да дадат стимули за активиране на пазара и така нататък, за да се възползват от това и да работят.

От Министерство на туризма трябва да помислят и как да облекчат комуникацията на бранша с 8-те министерства извън ресорното ни, от което зависи дейността на туристическия сектор – Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Министерство на културата. Например Министерство на туризма може да действа като посредник, да приема въпросите и проблемите на браншовите организации в туризма, да ги препраща до съответните ведомства и да реши за бързи отговори и решения в рамките на 2-3 дни. По този начин могат да се решават спешни и наболели въпроси и детайли по програмата 60/40, внасянето на работна ръка, визови въпроси и други. Така ще се спести време и усилия на бизнеса да обикаля различните ведомства.

В тези кризисни времена са много важни и туристическите представителства на страната ни в чужбина. Хората, които трябва да защитават интересите на сектора зад граница могат да изготвят на всеки две седмици бюлетин с информация, касаеща бизнеса, анализ на съответния пазар към момента, срещи, които са направили с представители на държавата, туроператори, журналисти и т.н., както и какви са действията на конкурентите ни дестинации на тези пазари. Към момента нещо подобно единствена прави Катя Жекова, която е представител на страната ни в Русия. Както и да се изисква по-активна работа на представителите, в това число планиране на експедиентски пътувания, предложения за съвместни туристически форуми по пазари и т.н.

Необходими са и нови представителства на страната ни в Румъния и Молдова, Скандинавските държави и Великобритания, както и втори туристически представител в Русия.

Спешните въпроси в туризма, които очакват да бъдат решени и които БХРА многократно е извеждала на преден план са намаляване на цената за електроенергията за бизнеса и адекватни компенсации за най-засегнатите – хотели и ресторанти, взимане на необходимите мерки за кадрово обезпечаване на туризма, продължаване на мярката 60/40 и връщане на старите условия по нея, осигуряване на евтино банково кредитиране за бизнеса и персонала чрез нови продукти на ББР и Фонда на фондовете, както и разсрочване на старите заеми, създаване на онлайн визов център за облекчаване на процедурите по издаване на туристически визи, 1% от приходите в бюджета от сектора да се отделят целево за национална реклама, като средствата се разпределят с участие на бизнеса, удължаване на мярката за стимулиране на туроператорите с 35 евро за заета седалка и разширяването й и по отношение на другите видове транспорт, дигитализация на рекламата в туризма, изменения на закони и поднормативни актове като Закона за туризма, Закона за местните данци и такси, Закона за устройство на територията, намаляване на концесионните такси за плажовете през следващите 3 години, въвеждане на ваучери за настаняване подобно на тези за храна, запазване на 9 % ДДС за ресторантите и заведенията, категоризирани по Закона за туризма, както и за другите видове туризъм, чиято 9-процентна ставка на ДДС изтича в края на 2021 г., да се делигират по-сериозни права на Консултативния съвет по туризъм, да се разходва туристическия данък само за дейности, свързани с туризма.

В същото време трябва незабавно да започне работа и по средносрочните мерки за спасяване, оцеляване и развитие на българския туристически бизнес. Да се определи статута на националните курорти, да се премахнат така наречените инфраструктурни вноски, заплащани от собствениците на обекти в националните курорти, да се спрат свлачищата и да се ремонтират пътищата до курортите, да се изградят паркинги, да се работи за обединение на бранша, за промяната на нормативните уредби за категоризация в бранша и за концесиониране в туризма, както и да се изготви изцяло нов Закон за туризма, да се работи за брегоукрепване, защото ако нехаем ще загубим още от и без това не голямата ни плажна ивица.

Кадровият проблем няма да може да се реши без институционалната подкрепа на министерство на туризма.

Спешно е необходимо да се направи анализ на работата на ЕСТИ. Не е нормално да са дадени толкова много средства и тази система да не може да се ползва от бранша за маркетингови цели, а само да служи за полицейски цели.

Наредбата за категоризация спешно трябва да се адаптира към реалността.

БХРА неколкократно е подчертавала, че здравето на нашите клиенти, служители и партньори е за нас на първо място. Но сме категорични, че трябва да се помисли и за правилата за работа на зеления сертификат, така че туристическият сектор да не плаща цялата сметка за борбата срещу пандемията. Ние считаме, че всеки трябва да реши за себе си доброволно какви мерки за своето здраве ще предприеме, но трябва да е ясно, че без да достигнем високо ниво на ваксинация, няма да разчитаме на туризма като цяло.

Надяваме се, че новото ръководство на Министерство на туризма ще сложи край на напразните говорилни в сектора, при които на една маса се събират десетки организации и се говорят общи приказки и отчита дейност, вместо да се решават проблеми. Вместо това би било добре да се правят срещи по определени теми или проблеми, като на тях присъстват единствено засегнатите от въпросите структури, а останалите да се уведомяват с протокол от съответната среща.

От БХРА подчертават, че единствено чрез обединението на туристическия бранш могат да се защитят правата и интересите на инвеститорите и участниците в сектора. Без обединение ние не сме сила и няма кой да ни обърне внимание, а част от колегите се изкушават да слугуват на политици в една или друга степен, с което се руши всичко постигнато с общи усилия.

Но да не забравяме, че предстоят празници. Покрай сериозните проблеми трябва да отделим и време за близките си. Още веднъж – бъдете здрави, удовлетворени в личен и професионален план. Наздраве!