ХОТРЕК с нови предложения за по-ефективна държавна помощ като мярка срещу кризата

hotrec
Jun 02 2021

ХОТРЕК с нови предложения за по-ефективна държавна помощ като мярка срещу кризата

Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета – ХОТРЕК, предложи нови по-ефективни правила за отпускане на държавна помощ в ЕС като мярка срещу кризата. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е единствен пълноправен член на асоциацията, която обединява 44 национални организации от 33 страни, за България. ХОТРЕК представлява 2 милиона компании в Европа с общо 12,5 милиона служители.

През януари 2021 г., благодарение и на усилията на експертите от ХОТРЕК, бе приета ревизия на Рамковото споразумение за държавна помощ от Европейската комисия. В резултат се удължи временната рамка за държавната помощ до 31 декември 2021 г., евиличиха се таваните на помощта от 800 000 евро до 1,8 милиона евро за компаниите, работещи в туристическия сектор и от 3 млн. евро до 10 млн. евро за покриване на загуби от поне 30 на сто от оборота в сравнение със същия период от 2019 г. Освен това се разреши преобразуването на заеми, одобрени до края на 2021 г., в директни безвъзмездни средства без необходимост от одобрението на ЕК.

Във връзка с предстоящото отчитане на отпускането на държавна помощ за компаниите през септември 2021 г. от ХОТРЕК ще настояват за допълнително удължаване на помощта и след 31 декември 2021 г. поне за сектора на хотелиерството. Целта на асоциацията е мярката да бъде удължена поне до 2024 г., когато се очаква по-голяма част от хотелите да успеят да върнат приходите си на нивата от 2019 г. От ХОТРЕК подчертават, че в някои страни от ЕС, въпреки че са най-засегнати от кризата, хотелите не получиха целеви компенсации, защото формално бяха отворени, но заради ограниченията за пътуване реално не посрещаха клиенти, както бе и в България.

От ХОТРЕК настояват подкрепата за хотелиерите да се изчислява не само на база на променливите разходи, като загуби от спад на оборота, но и да се покриват постоянните разходи, необходими за извършване на дейността на местата за настаняване. Както и да се отчитат разходи като комисионни за туроператорите, тъй като тези средства се отчитат като приходи генерирани от продажби, но реално не остават в сметките на хотелиерите.

Според представителите на ХОТРЕК трябва да бъдат и увеличени таваните на допустимата държавна помощ – съответно от 1,8 млн. евро за туристическите компании до 3-10 млн. евро и от 10 млн. евро за фиксирани разходи до 20-50 млн. евро. Както и да могат да се увеличават тези тавани със задна дата, предвид че подобна промяна не би могла да стане факт преди края на летния сезон. Както и да се предвиди възможност държавите-членки да имат право да отварят отново затворените преди това периоди за кандидатстване.

Според ХОТРЕК е задължително и компаниите, създадени след 1 януари 2021 г. да бъдат допустими за получаване на държавна помощ.