ХОТРЕК: Предлагат облекчените правила за държавна помощ да действат до 30 юни 2022 г.

hotrec
Oct 01 2021

ХОТРЕК: Предлагат облекчените правила за държавна помощ да действат до 30 юни 2022 г.

Европейската комисия е изпратила на държавите членки за консултация проект на предложение за удължаване до 30 юни 2022 г. на Временната рамка за държавна помощ. Страните имат възможност да предложат евентуални изменения, така че да облекчат максимално своите стратегически отрасли на икономиката чрез временните облекчения за получаване на държавна помощ. Това съобщиха от ХОТРЕК – Европейската асоциация на хотели, ресторанти, барове и кафенета, на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен пълноправен член за България.

С предложението също така се коригира обхватът на Временната рамка, като се дават възможност за бъдещи мерки за подкрепа на инвестициите и платежоспособността с ограничен срок.

 Според икономическата прогноза на ЕК се очаква БВП на ЕС и в Еврозоната да нарасне с 4,8 % през 2021 г. и 4,5 % през 2022 г. Предложението отчита тази прогноза, както и първоначалната обратна информация, получена от държавите членки в контекста на проучване, започнато от Комисията на 1 юни 2021 г.

 С оглед на наблюдаваното икономическо възстановяване предложеното ограничено удължаване на Временната рамка би гарантирало, че предприятията, които все още са засегнати от кризата, няма да бъдат отрязани внезапно от необходимата подкрепа, а по-скоро ще дадат възможност за координирано поетапно прекратяване на подкрепата. Такова поетапно напускане трябва да се разглежда и в светлината на разнородността на възстановяването сред различните сектори в различните държави членки, поясняват от ХОТРЕК.

 От ЕК предлагат също така подкрепа на инвестиционните мерки за устойчиво възстановяване, с цел да се помогне на държавите членки да се справят с недостига на инвестиции, оставен след кризата. Мерките следва да включват гаранции за избягване на неоправдани нарушения на конкуренцията, като например факта, че те следва да са насочени към широка група бенефициери и да бъдат ограничени по размер.

 Предлага се и подкрепа на мерките за платежоспособност за ливъридж на частни фондове и инвестиции в предприятия, по-специално малки и средни предприятия, които обикновено разчитат на банково финансиране на заеми и могат да бъдат още по-задлъжнели след кризата. Тези мерки биха предоставили на тези дружества достъпа до финансиране на собствения капитал, чрез частни посредници, който често им е трудно да привлекат индивидуално, обясняват от ХОТРЕК.