ХОТРЕК: ЕС прие изменения в директивата за ДДС, най-ниската възможна ставка за туристически услуги става 5 на сто

hotrec
Dec 20 2021

ХОТРЕК: ЕС прие изменения в директивата за ДДС, най-ниската възможна ставка за туристически услуги става 5 на сто

ЕС прие изменения в Директивата за ДДС от 2006 г. и изменена с Директива 2009/47/ЕО, която третира възможността за прилагане от страните-членки в общността на намалени цени за ДДС, съобщиха от ХОТРЕК – Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен пълноправен член на ХОТРЕК за България.

В новите текстове на директивата остава възможността страните да намаляват ДДС за хотелското настаняване, както и за ресторантьорски и кетъринг услуги до 5 на сто. От определените 29 вида стоки и усуги, за които досега държавите можеха да се възползват от намалена ставка обаче те ще трябва да избират максимум 24 вида стоки или услуги. Нулева ставка на ДДС ще може да се приема единствено за ограничен брой стоки и услуги от първа необходимост – свързани с доставка на хранителни продукти, вода, лекарства, фармацевтични продукти, здравни и хигиенни продукти, транспорт на хора и някои културни предмети. Стандартната ставка на ДДС трябва да остане над 15%.

Така най-ниската ставка на ДДС, която може да бъде въведена за хотелско настаняване и ресторантски услуги остава 5 на сто. До момента в ЕС единствено Люксембург прилага ставка на ДДС за услугите на сектора на гостоприемството по-ниска от 5%, а именно 3 на сто. ЕС ще позволи на Люксембург да запази тази ставка, но други държави-членки вече не могат да въвеждат толкова ниско ДДС за туристически услуги, гласят промените в евродирективата. Предвижда се и постепенно да отпада възможността за прилагане на по-ниски ставки на ДДС за стоки, които замърсяват околната среда. Целта е да се сложи край на намалените ставки за „вредни“ продукти и услуги, като изкопаеми горива и пестициди, най-късно до 1 януари 2032 г.