Aug 31 2019

Хотел Свети Георги

хотел  „Свети Георги“ – Велинград

  • Отстъпка от минимум 10%  /десет процента/ за нощувки в хотел „Свети Георги“- Велинград 

e-mail: Saint.George@abv.bg

Hotel “Saint George”Velingrad

гр. Велинград, ул. „Битоля“ 1

моб. тел. 0884232020

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер