НАЦИОНАЛНА ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА

НА

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ /БХРА/

 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация развива иновативен продукт – Национална партньорска програма. От разработването и въвеждането й ползи ще имат членовете и партньорите на БХРА, както и техните служители.

В Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ има 36 структури и представителства в цялата страна с повече от 3100 хотели и ресторанти, пълноправни и асоциирани членове.

Близо 30 години БХРА подпомага развитието на туризма в България, като разработва и реализира инициативи и проекти в областта на туризма, съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и прилагане на добри европейски практики за развитието на бранша с цел превръщането на България във водеща туристическа дестинация на европейско и световно ниво.

Националната партньорска програма заема основно и неизменно място в цялостната политика на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Притежателите на издадените карти с индивидуални баркод номера ще могат да се възползват от отстъпките, предоставени в партньорската ни програма. Собственици на хотели и ресторанти, които са членове на асоциацията, по желание могат да се включат и в преодставянето на отстъпки в своите обекти за притежателите на картите и така да стимулират интереса на партньорите ни от други населени места.

В Националната партньорска програма към момента се включиха над 350 компании с повече от 1000 обекта.

Наши партньори са бензиностанции ПЕТРОЛ, търговска верига ЗОРА, бензиностанции ЕКО, магазин KERAMO, верига аптеки SUBRA, щори SOLIS, спортни стоки SLS, модна къща AGRESSOR, SBB, гуми ДИАНА, оптични центрове OPTICLASA, търговец на електроенергия ACTAEL и много хотели, ресторанти и съпътстващи туризма дейности в цялата страна.

Информация:

– Информация за всички отстъпки, от които към момента могат да се възползват носителите на карти “BHRA” (обновява се постоянно с нови договори) можете да намерите на

– В сайта на БХРА, в секция „Новини“ публикуваме информация, изпратена ни от партньорските компании за промоции, нови продукти, нови обекти и други информационни материали.

Доказа се, че Националната партньорска програма може да е много полезна в редица направления:

  • Подпомага се сътрудничеството между компаниите и се улеснява създаването на нови бизнес контакти и постигане на успешни търговски сделки.
  • Повишава се интереса на крайните потребители към търговските обекти на компаниите – участници в Националната партньорска програма.
  • Развива бизнес средата, като всички фирми – членове и партньори спестяват чрез ползването на отстъпки от цените на фирми-доставчици на редица стоки и услуги. Отстъпките вариратот 10 до 50%,като в повечето случаи дори и само спестените средства от намалението от една сделка /примерно за цена на електроенергия, бензин, газ на бутилки и други/ покрива многократно разходите за участие в Националната партньорска програма.
  • Закупените за персонала на членовете и партньорите ни карти (заплаща се само стойността на пластиката, без допълнителни такси) са готова създадена и работеща „Лоялна програма“ и безспорно влияят положително на работещите във фирмите работници и служители, като освен чисто икономическия ефект за тях /средствата, които те успяват да спестят при пазаруването на хранителни продукти, канцеларски материали, техника и оборудване, консумацията в заведения, почивки в хотели, зареждането на гориво, битова газ, автогуми и още много други/ има и психологически ефект на принадлежност и лоялност към една общност, което им дава допълнително самочувствие.
  • Повишава се популярността на търговските обекти. Хората в командировка или почивка в други градове в страната по-лесно биха избрали от тези обекти.
  • Предвидено е и се работи в посока Националната партньорска програма да стане международна, чрез включване на обекти от асоциации, на които БХРА е член /БАХА, HOTREC, IHRA/ в други държави от и извън ЕС. До този момент са се включили компании с обекти от Русия и Малта. Това ще допринесе на членовете и партньорите на Програмата да имат допълнителна възможност да привличат чужди клиенти.

Всяка включила се като партньор компания с търговски обект и предоставила персонална търговска отстъпка за притежателите на карти BHRA има право да заяви брой карти за своя персонал, които имат персонален код и пълна функционалност за всички обекти в програмата. Еднократната цена за карта е 6 лв. Това е еднократна цена, като за нея се издават официални финансови документи. Набраните средства ще  се използват за покриване на разходите по дейността и за постигане на поставените цели в Устава на БХРА.

Очакваме Вашите допълнителни въпроси и заявки за включване в Партньорската програма на БХРА на office@bhra-bg.org и сме готови да проведем телефонен разговор и/или среща в удобно време.