Jan 01 2017

Семеен хотел Чифлика

Семеен хотел  „Чифлика“ – гр. Асеновград

  • Отстъпка от минимум 15%  / петнадесет процента/ за нощувки в семеен хотел „Чифлика“- Асеновград

e-mail: hotelchiflika@abv.bg

www.hotelchiflika.com

гр. Асеновград, ул. „Горноводенско шосе“ 13

моб. тел. 0897455466

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер