Dec 01 2019

Рекламна агенция и печатница Рубин комерс

„Рубин Комерс” ЕООД рекламна агенция и печатница

  • Отстъпка от минимум 12% /дванадесет процента/ от цената за всички видове услуги

 

 

моб. тел.: 0888 665 386

e-mail: rubinmm@abv.bg

Велинград, ул. „Цар Самуил ” 2 Д

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер