Dec 01 2019

Професионално почистване AMERICAN FLOOR CARE

Споразумение с „Американ Флор Кеар“ ООД- професионално почистване в София, Пловдив, Варна и Бургас

 

* Отстъпка от минимум 10 % от цените на услугите 

e-mail: officesofia@amerikanfloorcare.com

моб. тел.: +359878380092

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.