Dec 01 2019

Авторски права Мюзикаутор и Профон

Споразумение с Музикаутор и Профон

Във връзка с изпълнение на Закона за авторското право и сродните му права, чрез водените с Музикаутор и Профон преговори , са:

* Договорена браншова отстъпка за членове на БХРА.

* Допълнителни още 10% отстъпка от сумата по договора при предплащане на годишната такса до първи март на текущата година.

Отстъпката важи само за места за настаняване и обществено хранене

За да ползвате преференциите се обърнете към следното лице за контакт:

Консултант на БХРА – Иван Колев

GSM: 0882533721,

e-mail: iv_k_ivatrov @ yahoo. com 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.