Dec 01 2019

Магазин за офис консумативи ОКay office+

Споразумение със магазин за офис консумативи „ОКay – office +“ Велинград

 

* Отстъпка от минимум 10 % от цените на канцеларските материали

* Отстъпка от 5 % от цените на офис обзавеждане

* Отстъпка от минимум 5 % от цените на тонерите извън промоция, предлагани в магазин за офис консумативи „ОКay – office +“

 

Лица за контакт: Даниела Водева, Здравка Димитрова

e-mail: okay@okayofficebg.com, моб. тел. 0876622844, 0899920701

адрес: гр. Велинград Бул.” Александър Стамболийски” 11

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.