Необходимо е държавата чрез ББР и Фонд на фондовете да направи специални кредитни продукти за туризма

Nov 22 2021

Необходимо е държавата чрез ББР и Фонд на фондовете да направи специални кредитни продукти за туризма

Туристическият сектор изживява една от най-големите кризи през последните десетилетия. Застрашено е съществуването на бранша, който допринася за сериозен процент от БВП и чиято дейност е структуроопределяща за българската икономика. Ако България иска туризмът да остане важна и стратегическа част от икономиката й, то секторът трябва да е държавен приоритет. Това са категорични от Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ),на който Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е съосновател и член. По предложение на БХРА, прието от колегите от АТИБ, Алиансът организира поредица от срещи с представители на политическите сили, кандидати за настоящия парламент. На тях от АТИБ представиха своята визия за развитие на сектора и краткосрочните мерки, които са необходими за оцеляването на индустрията. Едва след като е гарантирано оцеляване на сектора е възможно да се мисли за надграждане и реформи, подчертават от АТИБ.

От Алианса на туристическата индустрия в България са заявили по време на разговорите с представителите на политическите сили, че очакват от новия кабинет незабавно да изработи цялостна програма за подпомагане на туризма.

Необходимо е да се намали натиска от страна на банките върху бизнеса, като се вземе спешно решение за гратисен период на обслужване на главницата по старите кредити за срок от 2 до 5 години, категорични са от АТИБ. И погасителният план да е според възможностите на обслужване на съответния туристически бизнес. Лихвените нива на отпускани нови заеми за оборотни средства трябва да са в размер на 1,5-2 %, за да се усети конкретната помощ, а не както сега 6-7%, подчертали са пред представителите на политическите сили от Алианса.

От АТИБ са изказали разбиране, че заради факта, че България е в чакалнята на Еврозоната, няма как да се води самостоятелна банкова политика. В тази връзка от Алианса предлагат, тъй като целият бранш е с лоша кредитна експозиция, поради ниска или изцяло липсваща ликвидност, да се направят специални кредитни продукти от страна на ББР към туристическия бранш. Необходимо е да се направят достъпни кредитни продукти, които да не се отпускат през търговските банки, а по възможност от институции като Фонда на Фондовете, ББР и др.

Необходимостта е от ниско лихвени кредити за период от 7 години и минимум 12 месеца гратисен период от лихва и главница и като мярка да бъдат гарантирани от държавата. Могат да се предложат и кредити, които да бъдат тип плафон – усвояване срещу разход или кредити със залог в дяловите дружества и обратно изкупуване.

При преференциални условия трябва да се отпускат и потребителски кредити, за да се задържат служителите в сектора и да им се осигури нормалното съществуване, подчертават от АТИБ. По проучване на членове на Алианса близо 60 на сто от тези, които смениха сектора, са го направили именно защото имат да обслужват потребителски кредити, които не могат да рефинансират или не могат да получат нови заеми, ако останат да работят в туризма.