Dec 01 2019

Магазин за електроматериали ВАРОС

Споразумение с магазин за електроматериали “Варос  2017“ Велинград

  • Отстъпка от минимум 10%   от цените на електроматериалите
  • Отстъпка от минимум 25%   от цените на електроапаратурата

 Лица за контакт : Иван Иванов и Анна Арнаудска

e-mail: varos2017@abv.bg

моб. Тел. 0887985551, 0889088903

адрес: град Велинград, ул. “Острец“ 2 / до Община Велинград/

 

 

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер