Dec 11 2019

Елит Стил – водоспестяващи продукти

Споразумение с “Елит Стил“ ЕООД – генерален представител за България и Румъния на  водоспестяващи продукти RC Mannesmann

 Инвестирането в такива продукти би Ви подпомогнало значително в намаляването на общия разход за вода във вашите обекти. 

 

Отстъпка от минимум 10 % /десет процента/ от цените на водоспестяващите устройства.  

 

тел. 0878108009

e-mail: pashaliev.kr@abv.bg

лице за контакт: Красимир Пашалиев