Dec 10 2019

Дигитално меню TabL

Споразумение с иновативна уеб платформа TabL

Отстъпка от минимум 10 % /десет процента/ от цената за услугата Дигитално меню

Тел. за контакт : +359898779277

e-mail: info@tabl.bg

Уеб страница: www.tabl.bg

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.