Feb 10 2020

Енергийна ефективност – Гранд Плюс

Споразумение с „ГРАНД ПЛЮС” ЕООД – лицензирана фирма за изпълнение на дейности по обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност; Издаване на сертификати за енергийните характеристики; Проектни сертификати и оценка на съответствие по част Енергийна ефективност на инвестиционите проекти за:

 

  • Преференциална цена на услугата по обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, включително с изпълнение на задължителните дейности по проверка на котли и климатични системи, съгласно чл. 50 и чл. 51 на ЗЕЕ: 0,55 лв. без ДДС за м2 от реалната разгърната застроена площ на сградата;

 

  • За една самостоятелна обследвана и сертифицирана сграда крайната цена на услугата не може да бъде по – ниска от 850,00 лв без ДДС;

 

  • За сгради с РЗП над 5000 м2, допълнителна отстъпка от оферираната единична цена в размер на 10 %;

 

  • Относно сгради подлежащи на освобождаване от данък сгради (въведени в експлоатация преди 01.01.2005 година), изпълнение на предварителен анализ на потенциалния клас на енергопотребление (респективно и на постижимия срок за освобождаване от данък сгради), като тази процедура е безплатна за собственика на сградата.

Лице за контакт: Георги Григоров

гр. Пловдив, 4000, ул. „Стоян Михайловски” 28, партер

тел.: 0896843775; E – mail: gpeood@abv.bg