Feb 05 2020

КиШ – магазин за ВиК

Споразумение с Магазин за отоплителни и ВиК части на фирма КиШ ЕООД

  • Отстъпка от минимум 5 %  /пет процента/ от цените на  материалите и услугите в  Магазин за отоплителни и ВиК части.

 

 

моб. тел.: 0359/5 05 10

e-mail: kish@abv.bg

Велинград, бул. „Съединение“ 49 И /до офиса на ТА „Булрайзен“/

 

Отстъпката се предоставя при представяне на валидна членска карта издадена от СДРУЖЕНИЕТО с персонален индификационен баркод/номер.