БХРА: Не е нормално да се ограничава работата на заведенията и да не се предвиждат компенсации

bhra
Aug 11 2021

БХРА: Не е нормално да се ограничава работата на заведенията и да не се предвиждат компенсации

Действията на управляващите за пореден път показват, че туризмът не е приоротет и за това правителство. Отново се неглижира ролята и значението на сектора.

Дори и да не се ползва с необходимия авторитет в кабинета Министерство на туризма, не е нормално правителството да не реагира като един отбор, който се бори с пандемията, а всяко ведомство да работи само за себе си, все едно представляват отделни фирми или сектори, които нямат обща цел. Това са категорични в своя декларация от Изпълнителното бюро Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) във връзка с новите подготвяни ограничения в София.

Здравето  на нашите гости и служители винаги е било на първо място, категорични са от БХРА. И не само сме подчертавали това многократно, но и сме го доказвали с действията си, спазвайки всички предписания и изисквания за опазване здравето на нашия персонал и на туристите, заявяват от БХРА. Неслучайно над година и половина от началото на епидемията в хотелите и заведенията няма регистрирани огнища на COVID-19.

Затова и не считаме, че при влошена на епидимологична обстановка, трябва първо да се ограничава работата на заведенията, при условие, че се спазват всички предписания и няма заразени гости в резултат на работата им.

В същото време бизнеси с висока посещаемост  не се включват в тези ограничения.

Както сме посочвали в писмата до туристическия министър Стела Балтова и до други отговорни министерства, при предвиждането на мерки за частично  ограничаване на дейността на дадени бизнеси или пълното им затваряне, както в случая на нощните заведения в София предвид вечерния час от 23 часа, трябва веднага да е ясно какви компенсации ще получат фирмите и техните служители. Затова е необходимо стиковане на действията на различните ведомства, а не един да говори едно, втори да коментира друго, трети  да прави нещо съвсем различнои потърпевши винаги да са представителите на туристическия сектор.

Необходимо е заповедите на отделните РЗИ-та за затваряне или ограничаване на дейността на дадени бизнеси да се приравнят на националните, като се предвидят и съответните обезщетения. Заведенията и фитнес залите в София според настоящите условия на държавна подкрепа не биха получили финансова помощ, тъй като не са затворени със заповед на здравния министър, а от местните власти. Ако се въведат подобни рестиракции с цел да се прескочат заповедите за общо затваряне и да не се плащат компенсации, това „хитруване“ на държавата ще доведе до почти сигурни фалити в сектора, така че държавата в крайна сметка няма да спести пари, а ще загуби, категорични са от Изпълнителното бюро на БХРА.

Затова за пореден път призоваваме внимателнот обмисляне и обсъждане с бизнеса на действията, от които ще бъдат засегнати и залагане на необходимите обезщетения за инвеститорите и техните служители.

Всеки опит за действия, които влияят негативно на бизнеса, може да доведе до непредвидими последствия. БХРА си запазва правото да реагира на ограниченията по всички разрешени от закона начини.