БХРА: В Европа вземат повече и по-ефективни мерки за подпомагане на бизнеса

hotrec
Feb 14 2021

БХРА: В Европа вземат повече и по-ефективни мерки за подпомагане на бизнеса

Мерките за подпомагане на туристическия сектор трябва да се променят и допълнят, така че да са по-ефективни и полезни за сектора. Това подчертават от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) във всички свои позиции и разговори с представители на властта. Благодарение на членството си в Европейската асоциация на хотели, ресторанти, кафенета и заведения (ХОТРЕК) БХРА разполага с пълна и навременна информация какви мерки предприемат останалите страни в Европа за подпомагане на туризма, осигуряване на ликвидност и запазване на персонала в сектора. Както и отзиви на представители на бранша кои от тях са работещи. От национално представената организация са готови да предоставят този опит и обсъдят възможностите за надграждане на мерките у нас на срещи с ресорните министри – на туризма, здравеопазването, икономиката и финансите, както и с премира Бойко Борисов. Подобни разговори бяха обещани да бъдат инициирани и от здравния министър Костадин Ангелов.

Ето малка част от актуалната към 11.02 информация за действащите към момента мерки в подкрепа на туристическия сектор в различните европейски страни. 

АВСТРИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Два модела за компенсации на загубите за туристическите фирми – с таван до 800 000 евро и с таван до 3 млн. евро, според спецификите на предприятието.
 • До 80% компенсации за осъществени в предходни периоди обороти  с кандидатстване до 15 декември 2020 г. След тази дата фирмите могат да поискат подпомагане до 50 на сто от приходи за предходни периоди.
 • Фонд от 2 млрд. евро за подпомагане на затруднени предприятия, изплащане на помощите на два транша.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Обезпечение на мостовото финансиране, както и поемане на разходи за еднократна такса за обработка и гаранция (за което е създаден фонд с бюджет в размер на 1,625 млрд. евро) за осигуряване на ликвидност.

Субсидии за надници и заплати:

 • Възможност за намаляване на работното време с до 30 на сто
 • Подпомагане на служители останали без работа с близо 80% от нетната заплата преди безработица (с лимит от 950 евро).

Данъчни мерки:

 • Отлагане плащане на данъците с безлихвен период и лихва от 2% за 2 месеца. След изтичане на гратисния удължен период лихвата се увеличава с 0,5% на всеки 2 месеца. Различни възможности за гъвкаво изплащане на отсрочените налози.
 • Намаляване на ДДС на 5% за хотелиерския, ресторантьорския и кетъринг бизнес до края на 2021 г.

Други форми на помощ:

 • Инвестиционна премия COVID-19 за субсидиране на материални и нематериални нови инвестиции в амортизируеми дълготрайни активи, изискващи капитализация, за които се кандидатства между 1 септември 2020 г. и 28 февруари 2021 г. Вложението трябва да е направено до 28 февруари 2022 г. Понастоящем се обмисля удължаване на периода. Мярката е насочени към всички компании, независимо от техния размер или сектор. Основната премия е 7%, инвестиции в дигитализация, екологизиране и науката за здравето и живота са подпомагани с двойна ставка от 14%.

Отзиви от бизнеса: Най-ползвани са помощите за данъчните облекчения (64% от фирмите в туризма са се възползвали и гаранции по заеми (60 %). Изплатени са 5,3 млрд. евро. по мерките за заетост.

БЪЛГАРИЯ(Информация от ЕК)

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Схема от 79 млн. евро за подпомагане на микро, малки и средни предприятия от засегнатите сектори.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Гаранционна схема за инвестиционни заеми и заеми за оборотен капитал

Субсидии за надници и заплати:

 • Схемата 60/40 в различните й вариации

Данъчни мерки:

 • Намалена ставка на ДДС на 9% за ресторанти и нощни заведения до края на 2021г.

Други мерки:

 • Субсидия от 35 евро на седалка за чартърни програми

ХЪРВАТСКА

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Подпомагане на затворени с държавно решение бизнеси с пълно или частично изплащане на фиксираните им разходи според спада на оборота. Към момента затворени са барове и ресторанти, хотелите работят. Допустими са разходите за наем, енергия, вода, отпадъци, местни данъци, изплащане на авторски права, интернет, телефон, счетоводство, възложено на външни изпълнители и други. 

Кредити и гаранции по заеми:

 • Евтини заеми с държавни гаранции и лихва под 2% за осигуряване на ликвидност за туристически и спортни дейности. Държавната гаранция е в размер на 100% от главницата на кредита за микро, малки и средни предприятия и до 90% за големи компании.

Субсидии за надници и заплати:

 • Финансиране за запазване на служителите в зависимост от работното време с максимална сума от 4000 хърватски куни или близо 1033 лв.
 • Схема за подпомагане на служителите при намален обем на работа заради COVID-19 с максимална сума отново от 4000 хърватски куни.

Отзиви: Браншът настоява и за субсидиране на фиксираните разходи за хотели

КИПЪР

Кредити и гаранции по заеми:

 • Увеличение с 500 млн. евро или около 2,5% от БВП на съществуващата кредитна линия за заеми за МСП
 • Отпускане на заеми за МСП в размер до 800 млн. евро (или около 4% от БВП)
 • Участие в Паневропейския гаранционен фонд, чрез който се очаква Кипър да привлече от 300 до 400 млн. евро за МСП, или около 1,5-2% от БВП. Всички схеми за заеми ще имат клаузи за защита на работните места. Вноските в Гаранционния фонд ще бъдат под формата на гаранции (нефинансирано задължение).

Субсидии за надници и заплати:

 • Изплатени са 253,5 млн. евро по схеми за запазване на работни места и помощи за служители в затворени предприятия, както и такива със загуби в оборота заради Covid-19. Изискване е служителите, за които се изплащат средства да не бъдат уволнявани за периода на схемата плюс 1 месец след края й.

Данъчни мерки:

 • Намалена ставка на ДДС от 9% на 5% за места за настаняване и ресторанти от 1 юли 2020 г. до 10 януари 2021. Очакваните разходи за държавата по мярката са 15 млн. евро.
 • Данъчен кредит за намаляване до 50% от размера на наема за офиси.
 • Временно спиране на плащанията по ДДС. Всички спрени задължения ще бъдат изплатени със закъснение до 10 ноември 2020 г.

ЧЕХИЯ

Допълнителен бюджет от 5 млн. евро за подкрепа на туристическия сектор за периода между юни и септември 2020 г., в сътрудничество с авиокомпаниите и организаторите на пътувания.

ДАНИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Компенсация за фиксирани разходи в случай на спад от минимум 30 на сто от оборота от 1 ноември 2020 г. до 28 февруари 2021 г., 40-90% от фиксираните разходи се покриват от държавата.

Субсидии за надници и заплати:

 • Две компесаторни схеми за затворени бизнеси ( за периода 06.11.2020 – 28.02.2021) и за всички останали бизнеси ( за периода 09.12 2020 г. и февруари 2021 г. ). Компаниите могат да получат 75% компенсация за заплати и 90% за надници с максимален лимит от 30 000 датски крони (4000 евро), при условие че компанията реши да изпрати служители в хоум офис вместо да ги съкрати.
 • Самоосигуряващите се лица имат право на компенсации в размер от 90 на сто от приходите си при спад от поне 30 на сто за периода от 01 септември 2020 г. до 28 февруари 2021 г. при максимална помощ от 23 000 датски крони или 3200 евро на месец.

Данъчни мерки:

 • Ново отлагане на данъците, дължими през май 2021 г. (вече отложена дата) за 15 октомври 2021 г. Правителството освен това инициирана схема за данъчен заем, предоставяща безлихвени заеми на компании.

Други форми на помощ:

 • Компенсация за отменени събития, равностойна на претърпяната загуба. Всички загуби над 50 000 датски крони (6400 евро) трябва да бъдат отчетени, включително договори, списък на участниците и др. В случай, че загубата надхвърля 500 000 DKK (65 000 EUR) е нужен и счетоводен одит. 

Отзиви:

 • Забавяне на помощта с месеци
 • За някои компании максималните допустими лимити от ЕК за компенсации съответно 800 000 евро и 3 млн. евро вече са достигнати, затова изискват увеличаване на размера на допустивата помощ.
 • Според бизнеса помощта е адекватна и достига до повечето компании

ЕСТОНИЯ

Субсидии за надници и заплати:

 • Мерки за подпомагане на заетостта и запазане на работните места

Отзиви:

 • Правителството изчаква до последния възможен момент за подкрепа на хотелския сектор и мерките са трудни за изпълнение

 • Мрачни прогнози за възстановяване на сектора, което кара кабинета да изчаква с подпомагане на сектора.

 • Недостатъчно добри мерки, тъй като се предприемат в спешен порядък и не винаги са добре обмислени

 • Очаквани фалити в сектора

 • Различни мерки за подкрепа и липса на синхрон в ЕС, което води до неконкурентоспособност на фирми от някои страни

ФИНЛАНДИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Обезщетение за ресторанти за принудително затваряне (по временно законодателство) за 58 дни през пролетта на 2020 г.
 • Субсидия за намалени продажби: максимум 500 000 евро на компания (краен срок за кандидатстване на първия транш до 31 август 2020 г.). Общата прогнозна стойност на субсидията е 127 млн. евро.
 • Втори транш с нов лимит от 500 000 евро на компания и срок за кандидатстване до 26 фенвруари 2021 г.
 • Максимално комбинирано подпомагане от всички мерки – до 800 000 евро на компания.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Държавни банкови гаранции в размер на 80% за предоговаряне на заеми.
 • През лятото на 2020 г. компаниите могат да поискат краткосрочен заем от държавния данъчен орган с лимит до размера на общия ДДС, платен от компанията през първата половина на 2020 година.

Субсидии за надници и заплати:

 • Субсидии за преназначаване до 1000 евро на служител, максимален размер на помощта от 800 000 евро с краен срок за кандидатстване 31 октомври 2020 г. Общият предвиден размер на мярката е 123 млн. евро.

Данъчни мерки:

 • Улеснени условия за споразумения за плащане за компании с финансови затруднения

Други форми на помощ:

 • Компании с минимум 6 служители са могли да кандидатстват за до 10 000 евро за предварителни проучвания по инвестиционни проекти и до 100 000 евро за изпълнение на проекти, при максимален размер на субсидията от 80% от размера на инвестицията.
 • Подобни субсидии за фирми с под 6 служитеи
 • Временно законодателство за защита на компаниите от кредитори, търсещи фалит до края на януари 2021 г.

Отзиви:

 • Необходими, но недостатъчни мерки особено за сектора на гостоприемството
 • Недостатъчен лимит на максималната помощ за фирма от 800 000 евро
 • Забавяне на субсидии

ФРАНЦИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Фонд за солидарност изплаща помощи на два транша за допустими компани – първият е с размер до 1500 евро, вторият – до 6000 евро, като одобрените фирми освен това могат да забавят без санкция сметките си за ток, газ и др. 
 • От декември 2020 г. приходите от доставки могат да бъдат изключени от оборота на компаниите
 • Очаква се нова помощ за 2021 г., отново на два транша. Първият –  с лимит от 10 000 евро или 20% от месечния оборот с максимална помощ от 200 000 евро. Вторият транш ще е за компании, които достигат максималната сума от 200 000 евро (1 милион евро или оборот). За тях е предвидена допълнителна помощ в разчер на 70% от постоянните разходи.
 • Защита от прекратяване на наеми заради забавени плащания от 25 март до 11 септември 2020 г. Очаква се мярката да бъде удължена
 • Право на безвъзмездна помощ за нощни заведения до 15 000 евро на месец за срок от 3 месеца

Кредити и гаранции по заеми:

 • Френската държава отпуска 300 млрд. евро за гарантиране на банкови заеми. Размерът на държавната гаранция е до 25% от оборота за 2019 г.
 • Мораториум върху заемите до април 2022 г.

Субсидии за надници и заплати:

 • Обезщетения за гарантиране на доходи на служителите – до 70 на сто от брутното им възнаграждение. Обезщетението може да се увеличи до 100%, когато служителят е преминал курс за обучение по време на частична заетост. За всеки обезщетим час без работа, работодателят се възползва от еднократна надбавка за частична дейност, съфинансирана от държавата – 7,74 евро в компании с до 250 служители и 7,23 евро за тези с повече работници. Те са освободени от осигурителни вноски на работодателя и данък върху заплатите. От април работодателите ще се възползват от 100% възстановяване на платените обезщетими часове без работа, вместо еднократна надбавка.

Данъчни мерки:

 • Данъчни отстъпки, освобождаване от вноски за социално осигуряване и отлагане на плащания по дължими суми за социално осигуряване и данъци

ГЕРМАНИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Собствениците на затворени изцяло или частично бизнеси за декември 2020 г. могат да искат безвъзмездна помощ до 75 на сто от оборота за същия период на 2019 г. При компенсации до 1 млн. евро не се представят допълнителни документи, за размер от 1 до 4 млн. евро се работи по федералната рамка за помощ за фиксирани разходи, одобрена от Брюксел. А за по.големи суми се иска допълнително разрешение от ЕК. Работниците могат да кандидатстват директно за помощ до 5000 евро. 

Отзиви:

 • Сумите са недостатъчни и размерът на допустимата максимална помощ трябва да се увеличи от 800 000 евро на поне 5 млн. евро.

 • Сумата за непокрити помощи с фиксирани разходи трябва да бъде увеличена от 3 млн. евро на поне 10 млн. евро

 • Гарантираните от държавата заеми със срок над 6 г. не могат да бъдат кредитирани с пълния номинален размер и приравнени на загубени субсидии.

ГЪРЦИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Подкрепа за малки и микро предприятия, покриващи оборотния капитал, равен на 50% от разходите на компанията през 2019 г. с минимална безвъзмездна помощ от 5000 евро и максимална 50 000 евро.
 • Помощ от 800 евро се предоставя на самонаети лица, еднолични търговци и собственици на малки фирми
 • Помощ с от 40 до 100% от размера на наема за офис и търговски площи

Кредити и гаранции по заеми:

 • Изплащане на лихвите по заеми на МСП за срок от 5 месеца

Данъчни мерки:

 • Намаляване на данъчните задължения с 25 на сто, в случай, че са били платени навреме
 • Намаляване на осигурителните вноски

УНГАРИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Замразяване на наемите в най-засегнатите сектори. Мораториум върху конфискациите.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Схема на стойност 145 млн. евро за предоставяне на ликвидност и капиталова подкрепа на засегнати компании.

Субсидии за надници и заплати:

 • Схема за помощ в размер на 132,5 млн. евро за подпомагане на секторите за обществено хранене, култура, спорт и настаняване. Помощта включва освобождаване от фискални плащания и преки безвъзмездни средства в размер на 50% от брутната заплата на служителите.
 • Схема за субсидиране на 70% от възнагражденията при намалено работно време или заетост.

Данъчни мерки:

 • Намаляват данъка върху паричните потоци за малките фирми от 12% на 11% за 2021 г., като мярката ще засегне около 50 хиляди компании.

 • От 2021 г. горният праг на приходите за прилагане на данък за малък бизнес ще бъде 3 млрд. унгарски форинта, а лимитът, от който статутът на данъкоплатец не може да бъде приложен, ще бъде увеличен от 3 на 6 млрд. Форинта.

 • Освобождаване на засегнати от пандемията бизнеси, включително и в сектор туризъм, от социалноосигурителни вноски, данъци върху заплатите и данък върху малкия бизнес за перода 1 март – 30 юни 2020 г.

 • Освобождаване на 81 000 малки фирми от данъци за периода март-юни 2020 г. 

 • Освобождаване от туристическа такси и туристически данък до края на 2020 г.

 • Намаляване на ДДС за храни и напитки на 5% до февруари 2021 г.

Други форми на помощ:

 • Унгарската агенция по туризъм отпусна 1 милиард форинта (0,002% от БВП) за покриване на щетите в туризма.

ИРЛАНДИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Мораториум върху увеличаване на жилищните наеми и забрана за изгонване.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Държавни гаранции за заеми в размер на 80% за кредити от 10 000 евро до 1 млн. евро.
 • Схема за кредитна гаранция в размер на 2 млрд. евро за подкрепа с евтини кредити на МСП за срокове от 3 месеца до 6 години.
 • Осигуряване на достъпен капитал за средни и големи фирми чрез Фонд за стабилизиране и възстановяване на стойност 2 млрд. евро.

Субсидии за надници и заплати:

 • Помощи за безработица на обща стойност 5,1 млрд. евро през 2020 г. и 0,7 млрд. евро през 2021 г.
 • Схема за субсидиране на заплатите на служителите до 1 април 2021 г. – очаквани разходи 1 млрд. евро за 2020 г. и 0,9 млрд. за 2021 г.
 • Схема за подпомагане на служители в пострадали бизнеси – общо 2,853 млрд. евро.

Данъчни мерки:

 • Намаляване на ДДС от 23% на 21% за периода от 1 септември 2020 г. до 28 февруари 2021 г.
 • Инициатива „Остани и харчи“, предназначена да подпомага хранителния сектор и секторите за настаняване, като стимулира търсенето. Схемата позволява на данъкоплатците да искат данъчен кредит в размер на 20% от разходите си за потребление на квартира, храни и безалкохолни напитки в периода от 1 октомври 2020 г. до 30 април 2021 г. Максималният данъчен кредит за данъкоплатец е 125 евро.
 • Спрени са дейностите по принудително изпълнение на задължения за МСП
 • Мораториум върху лихвите за забавени плащания за МСП за март и април, както и върху задълженията на работодателите за април.

Други форми на помощ:

 • 10 000 евро безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия.
 • Законодателни промени позволяват временно на ресторантите да работят като компании за доставки.

ИТАЛИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Компенсации от 10% до 25% от намалелия оборот за април 2020 г. в сравнение с април 2019 г. Максималният лимит на помощта е 150 000 евро.

ЛАТВИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Компенсации до 30% от приходите за 2019 г. (ограничение от 800 000 евро за група свързани фирми)

Кредити и гаранции по заеми:

 • Гаранции и заеми за туристически фирми, включително и стартиращи в размер на 60 млн. евро.

Субсидии за надници и заплати:

 • Помощ за запазване на служители в периода август – октомври 2020 г. в размер между 330 и 1000 евро на месец и допълнителна подкрепа от 50 евро на месец за служители на възраст под 24 г.
 • Изплащане на 50% от заплатата за периода август – октомври 2020 г. за затворени предприятия с лимит от 500 евро на месец. Работодателят е длъжен да доплати другите 50 на сто от възнагражденията.

Данъчни мерки:

 • Оотсрочване или разделяне на вноски на данъчни плащания за срок до 3 години.

Други форми на помощ:

 • преразпределяне на средствата от ЕС, за да се подпомогнат засегнати сектори.

ЛИХТЕНЩАЙН

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Компенсация в размер на 30 на сто от оборота в сравнение с предходно тримесечие за периода октомври 2020 – юни 2021 г.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Заем за ликвидност зв размер на годишните разходи за работни възнаграждения за срок от 3 г. и лимит от 300 000 швейцарски франка или около 543 000 лв.

Субсидии за надници и заплащане:

 • Субсидии от 60 до 100% за служители, изплащане на 80% от заплащането при болничен заради COVID-19

Данъчни мерки:

 • Отлагане на плащания

Други форми на помощ:

 • Помощ от 30 евро на служител на ден при локдаун и 150 евро на ден за управител на компания и 75 евро на ден за зам.-управител.

ЛИТВА

Субсидии за надници и заплати:

 • Субсидии за работодатели за заплати на служителите. Работодателите избират между два варианта. Субсидия в размер на 70 на сто от възнаграждението, но ако то не надвишава 1,5 пъти минималната заплата.
 • До 6 месеца субсидии за обратно наемане на уволнени или напуснали преди това служители

Данъчни мерки:

 • Безлихвено отлагане на плащането на данъци или тяхното разсрочване

ЛЮКСЕМБУРГ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • До 5000 евро безвъзмездна помощ, която не се облага с данъци, за фирми с до 10 служители, чиято дейност е забранена.
 • Допълнителна помощ за компании със спад в оборота – до 5000 евро при 10 служители, до 12 500 евро при 10-20 служителя.
 • 1250 евро на работещ служител и 250 евро на такъв с намалено работно време, еднократни безвъзмездни помощи. Срок на действие на мярката – 1 юли – 31 декември 2020 г. За да получат помощ фирмите трябва да има 25 на сто спад в оборота. Подкрепата е ограничена на 10 000 евро на месец за компании с по-малко от 10 служители, на 50 000 евро месечно за компании с 10-49 служители и на 100 000 евро месечно за компании с над 50 служители.

Субсидии за надници и заплати:

 • Помощи в размер на 80 на сто от заплатата на служители с лимит 250% от минималната заплата.

Други форми на помощ:

 • Увеличение с 50% на субсидиите, отпуснати за насърчаване на устойчива енергия чрез реновация на сгради.
 • 25% увеличение на субсидиите, предоставени за отоплителни системи, базирани на възобновяеми енергийни източници.
 • Стратегията „Рестартиране на туризма“. Включва ваучер на стойност 50 евро за една нощувка в Люксембург за всеки гражданин над 16 години и всеки трансграничен работник, създаване на туристически фонд от 3 млн. евро за подпомагане на организации с нестопанска цел и на сектора, ускоряване на цифровизацията на сектора чрез централизиране на данните за маркетингови цели, укрепване на инвестициите в сектора за осигуряване на устойчиво развитие и промотиране на Люксембург като дестинация за конгресен туризъм. Ще бъде разработен и здравен етикет.
 • Различни мерки за финансова подкрепа за сектора на културата като компенсации за загуби за отменени събития, инвестиционна подкрепа за регионални музеи и културни обекти, финансиране на допълнителни проекти в областта на културата.

МАЛТА

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Бизнесът може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 2500 евро за изплащане на наеми.
 • Бизнесът ще бъде подпомаган с 50% от сметките за комунални услуги за месеците юли, август и септември 2020 г. до сума от 1 500 евро.

Заеми и гаранции за заеми:

 • Схема за държавни гаранции за банкови в заеми в размер на 350 млн. евро.

Субсидии за заплати:

 • Помощи за заетите в сектора в размер на 800 евро за постоянно заетите и 500 евро за тези, които са работили на непълен работен ден. Схемата ще действа поне до края на март, с опция да бъде удължена.

Данъчни мерки:

 • Отлагане на данъчни плащания до 31 май 2021 г.(корпоративен данък върху доходите, социални вноски, ДДС, включително и за самоосигуряващи се лица).

Други форми на помощ:

 • 5000 евро за преструктуриране на бизнес с помощта на одобрени консултанти.
 • Ваучери на стойност 100 евро за всички жители на Малта за 2020 г., като схемата ще бъде повторена и през 2021 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • До 70 на сто компенсации за фиксирани разходи (ипотека, наем, електричество и др.)

Субсидии за надници и заплати:

 • Помощи в размер до 80% от брутната работна заплата.

Отзиви:

 • Държавната помощ не покрива всички разходи.
 • Предприемачите трябва да доплащат поне за 30 на сто от разходите си всеки месец, които им стопява спестяванията и води до нови дългове и заеми.

НОРВЕГИЯ

Директни безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Компенсация за фиксирани разходи до 85% за компании с над 30% намаление в приходите средно за двумесечен период.

Заеми и гаранции за заеми:

 • Гаранции в размер на 90% за заеми за малък и среден бизнес и облигационни заеми за големи компании от 22 март 2020 г. насам

Субсидии за заплати:

 • Субсидии в размер на 80% при годишна заплата от около 58 000 лв. и 62,4% за годишна заплата от около 116 000 лв. Работи се за по-добро и по-гъвкаво споразумение за субсидиране на заплатите за пролет/лято 2021г.

Данъчни мерки:

 • Данъкът върху транспорта и настаняването е намален от 12% на 6%. Плащането по данъците може да се отсрочи при лихва от 6%.

Други форми на помощ:

 • Безвъзмездни средства за отменени събития и за проекти за преструктуриране на хотелиерски бизнес. Помощи за общини с високо ниво на безработица, като средствата са предназначени за местния бизнес.

Отзиви:

 • Фирмите оцеляват, благодарение на компенсацията за фиксирани разходи, допълнителни субсидии, забавени данъци и безвъзмездни средства. Част от фирмите обаче не са допустими за подпомагане, особено сезонните бизнеси, чиито доходи са съсредоточени в малък период от годината, както и стартиращи бизнеси. Част от ресторантите не могат да получат помощ за отменените събития, за разлика от други зали и помещения. Не е помислено за случаите, в които бизнесите се затварят и отварят непланирано в кратки срокове.

ПОЛША

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Две програми за финансова помощ, въведени през май 2020 г. и януари 2021 г. В тях се поткриват разходите за стопанска дейност, изплащане на до 25 на сто от заеми, споразумения за междуфирмено разплащане, субсидии според намаляване на оборота и броя заети в предприятието.

Заеми и гаранции за заеми:

 • Финансови инструменти с цел осигуряване на ликвидност – оперативен лизинг за рефинансиране на лизингови договори с гратисен период за предприемачи с оборот над 4 милиона злоти и положително салдо за 2019 г. Компаниите с такива резултати могат да получат заем в размер до 5 млн. злоти за срок до 6 години и гратисен период от 1 година.
 • Заем за оборотни средства за финансиране на дефицит в оборотния капитал за предприемачи с оборот над 4 милиона злоти и положително салдо за 2019 г. в размер до 5 милиона злоти с период на финансиране до 6 години и удължен гратисен период до 15 месеца.
 • Заем за оборотни средства за финансиране на изплащането на заплати на служителите за предприемачи с потвърден текущ дефицит с размер до нужната сума, период на изплащане до 2 години и удължен гратисен период до 12 месеца.
 • Гаранции по заеми за подпомагане на ликвидността, по нови и съществуващи заеми. Срокът на заема не трябва да надвишава 24 месеца и максималната сума до 250 милиона злоти. Размерът на гаранцията може да варира от 3,5 до 200 милиона злоти и не трябва да надвишава 80% от сумата на заема.

Субсидии за надници и заплати:

 • Освобождаване от задължението за плащане на всички или 50% от общата сума за социалноосигурителните вноски за месеците март, април, май, декември 2020 г. и януари 2021 г.
 • Субсидии за заплати и социалноосигурителни вноски за периода март-май 2020 г.

Данъчни мерки:

 • Възможността за обратно уреждане на данъчната загуба за 2020 г. в еднократен размер от 5 милиона злоти. Данъчната загуба направени от данъкоплатците през 2020 г. може да бъде приспадната от доходите им за 2019 г., при условие че имат поне 50 на сто спад в приходите през 2020 г. в сравнение с 2019 г.
 • Мораториум върху събиране на лоши дългоев при спад на оборота от минимум 50%.

Други форми на помощ:

 • Осрочка от 180 дни за връщане на отказани заради COVID-19 резервации.
 • Заем до 5000 злоти за предприемачи, които са управлявали бизнес преди 1 март 2020 г. Той може да бъде анулиран (при поискване), ако предприемачът продължава да извършва бизнес след три месеца.

Отзиви:

 • Недостатъчна помощ за хотелиерството.
 • Мерки, взети твърде късно и не отговарящи на реалните нужди.
 • Големите предприятия преминават през твърде строги процедури за кандидатстване.
 • Липса на ясна визия и комуникация относно предстоящата държавна помощ за хотели.

ПОРТУГАЛИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Мораториум върху плащания на жилищни наеми в случай на загуба на доход. Наематели и наемодатели с намален доход могат да получат целеви заеми.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Кредитна линия за микропредприятия в туристическия сектор в размер на 60 млн. евро, стартира на 19 март 2020 г.

Субсидии за надници и заплати:

 • Финансова подкрепа за работници, които трябва да останат у дома, за да се грижат за деца до 12 години, които не могат да ходят на училище, на стойност 2/3 от заплата (равен дял от работодателя и социалното осигуряване). Специална финансова подкрепа за самонаети, на стойност 1/3 от средното обезщетение.
 • Помощ за заетост – държавата поема 70 на сто от заплагата в засегнати бизнеси за максимален срок от 6 месеца. Работниците не могат да бъдат уволнявани за срока на действие на помощта.
 • Една минимална заплата за работници, чиито работни места са затворени.
 • Подкрепа за самонаети лица и отлагане на социални вноски.
 • Извънредна подкрепа за професионално обучение (50% от възнаграждението на работника до минимална заплата, включително разходи за обучение), за безработни в производствени дейности за значителен период.
 • Извънредно удължаване на обезщетенията за безработица и всички обезщетения на системата за социално осигуряване.
 • Социални програми за повторно включване.

Данъчни мерки:

 • Отлагане на данъчни плащания за фирми и самоосигуряващи се лица за второто тримесечие на 2020 г.
 • Намаляване на социалните вноски, дължими през второто тримесечие на 2020 г., частични плащания.
 • Спиране на възбраните за запор върху социално осигуряване за 3 месеца

РУМЪНИЯ

Кредити и гаранции по заеми:

 • Държавата покрива лихви по кредити чрез нарочна схема. Частичен достъп до нея имат и хотелиерски компании.
 • Държавна намеса за отлагане на вноските по главници и лихви по банкови заеми за срок от 9 месеца.
 • Безвъзмездна помощ за сектора на гостоприемството – 3 схеми, финансирани от ЕС (2000 евро за микро компании, до 150 000 евро за МСП и до 200 000 за големи фирлми)
 • Схема за държавна помощ за сектор HORECA, предназначена да покрие 20% от загубата на приходи, регистрирани през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Субсидии за надници и заплати:

 • Първоначално се покриват 75 на сто от възнагражеднията на служители в затворени бизнеси. Във втората фаза на помощта се освобождават от данъци заплатите. От септември 2020 г. , впоследствие, се гарантират доходите на служители с намалено работно време – до 50% от сумите за целия персонал и до 50% от заплатата.

Други форми на помощ:

 • Ваканционни ваучери, поддържани през 2020 г., за да се увеличи търсенето, но схемата не работи успешно заради ограниченията за пътуване. Затова срокът на ваучерите е удължен до края на 2021 г.

СЛОВАКИЯ

Заеми и гаранции по заеми:

 • До 9 месеца отсрочка за плащания по заеми за МСП.

Субсидии за надници и заплати:

 • Схеми за запазване на служителите. Има 5 категории компенсации според типа предприемач и спада на оборота. От 13 март до 31 септември 2020 г. компенсацията е 80% от брутната заплата на служителите, с лимит от 880 евро на човек.
 • От 1 октомври 2020 г. до 31 януари 2021 г. – компенсацията е 80% от общите разходи за персонал, с лимит от 1100 евро
 • От 1 февруари 2021 г. компенсацията е 100% от общите разходи за персонал, с лимит до 1100 евро.Разсрочени плащания за социално осигуряване. Всички работодатели с поне 40% намаление на оборота могат да поискат отсрочка за плащанията по осигуровки за март, май, юни, юли 2020 г. и януари 2021 г. до края на юни 2021 г.
 • Освобождаване от социалноосигурителни плащания на работодатели, чийто бизнес е бил затворен със заповед поне за 15 дни през април 2020 г.

Данъчни мерки:

 • Подаване на данъчна декларация и плащането на данъка са отложени от 31 март до края на септември 2020 г.

Други форми на помощ:

 • Компенсация на разходите за наем – до 50% от разходите за наем, само за период, в който предприятията са били затворени или значително ограничени да работят поради официална заповед. Обезщетението се изплаща директно на наемодателя, но само ако намали наема с до 50%. Тоест ако наемодателят даде 50% отстъпка, той ще получи останалите 50% от схемата. Ако не даде отстъпка, тогава наемателят може да отложи плащането на разходите си за наем до 24 месеца.
 • Покриване на фискирани разходи за хотелския сектор. Схемата е със срок на действие от 1 април 2020 г. до 31 декември 2021 г. за фирми със спад на оборота от поне 40%. Помощта се изчислява като процентно намаление на оборота през допустимия период през 2020 г. или 2021 г. за същия период от 2019 г.. Максималната помощ е 10% от спада на оборота и в размер до 200 000 евро. Предстои нова схема да бъде отворена през февурари.

Отзиви:

 • Закъснение на помощта за наеми, въвежда се чак през август 2020 г.
 • Помощта за запазване на служителите е недостатъчна и не покрива всички разходи на работниците, особено в периодите, в които бизнесите са принудително затворени.
 • Помощта е недостъпна, особено за ресторантьорите, защото наемодателите не искат да намалят наемите им.
 • Най-големият проблем е с ликвидността.

СЛОВЕНИЯ

Кредити и гаранции по заеми:

 • Мораториум върху заеми, както и други финансови инструменти.

Субсидии за надници и заплати:

 • Финансиране на 80% от заплатите за работници, работещи от вкъщи, от средата на март 2020 г.
 • Финансиране на 0,6% от годишните фиксирани месечни разходи за компании със спад на приходите между 30 – 70%
 • Финансиране на 1,2% от годишните фиксирани месечни разходи за компании с спад на приходите над 70%, с някои ограничения, от октомври 2020 г.

Други форми на помощ:

 • Ваучери, които могат да бъдат ползвани в места за настаняване за всички граждани на стойност 200 евро за възрастен и 50 евро за дете, от юни 2020 г.
 • Ваучери за туристически агенции, даващи право на връщане на платени суми след 12 месеца (платени в епидемичен период), от март 2020 г.

ИСПАНИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Освобождаване от плащане на наем за срок от 4 месеца, като дължимата за периода сума се плаща на вноски през следващите 2 години.
 • Намаления на таксите за вода, смяна на електрическите мощност без разходи.

Кредити и гаранции по заеми:

 • Прилагат се държавно гарантирани кредитни линии за туристически и хотелиерски сектори, както и преки кредитни линии за МСП и микропредприятия.
 • Мораториум върху плащане на ипотечните кредити по време на извънредното положение.

Субсидии за надници и заплати:

 • Периодът на безработица заради кризата не се отразява в системата на социалното подпомагане и впослествие не влияя отрицателно при формиране на пенсия или помощи за безработица.

Данъчни мерки:

 • Секторът за хотелиерство получи отлагане при уреждането на туристическите такси и намаления до 75% за тротоарно право.

ШВЕЦИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Подкрепа за фиксирани разходи въз основа на загуба на оборот.
 • Обещетения, чиито размер е различен според периода.
 • През март-май 2020 г. таванът на помощта е 70 млн. евро, но за юни-юли 2020 г. се намалява до максимум 8 млн. евро За периода август – февруари 2021 г. се очаква да е 30 млн. евро, но не е взето окончателно решение. Намаляването на компенсациите изключва от помощта особено големите вериги хотели, като по този начин нарушава конкуренцията и причинява по-висока безработица.

Отзиви:

 • Повечето компании се управляват при дефицит в продължение на 10 месеца.
 • Много от мерките за икономическа подкрепа, които са взети в началото на кризата с Корона (март-май 2020 г.) водят до спасяване на компании и запазване на работни места. Повечето от тях обаче спират през лятото, за разлика от кризата.
 • Мерките за икономическа подкрепа под формата на държавно гарантирани програми за кредитиране и разсрочване на данъци и плащанията може да бъде ефективно в краткосрочен план, но може да се окаже и опасно в дългосрочен план, тъй като намалялото търсене по време на корона-кризата няма да бъде компенсирано, когато тя приключи.
 • Плащането на малкото останали мерки за икономическа подкрепа не достига до компаниите поради изоставане време за обработка.
 • Някои компании все още очакват възстановяване на суми за подадени заявления през юни.
 • Икономическите мерки (удължавания), които са обявени от правителството, изискват значително време за обработка преди те ще бъдат отворени за кандидатстване и дори повече време (вероятно не преди март 2021 г.), преди да стигнат до нуждаещи се работодатели.
 • Един от ограничаващите и забавящи фактори са сложните процедури на ЕС за държавна помощ.

ШВЕЙЦАРИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • От 2021 г. , предприятията с над 40 на сто спад в оборота през последните 12 месеца, се компенсират безвъзмездно с максимум 20% от средния годишен оборот от 2018 г. и 2019 г. или със заеми до максимум 25% от тези обороти .

Кредити и гаранции по заеми:

 • Леснодостъпни заеми за ликвидност с нулева лихва през първата година и срок до 8 години.

Субсидии за надници и заплати:

 • Помощи за запазване на служителите. Схемата е различна за различните кантони.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Преки безвъзмездни средства и компенсация за фиксирани разходи:

 • Безвъзмездните помощи варират. В Англия безвъзмездните средства са предоставени от април 2020 г. в зависимост от размера на собствеността (измерено чрез еквивалентната му наемна стойност). Те са в размер до 25 000 британски лири за средни, но няма предоставени безвъзмездни средства за най-големите. През октомври 2020 г. се отпускат грантове в размер до 3000 паунда. Не е ясно как се прилагат правилата за държавна помощ след Brexit. За неимуществени предприятия има отделен фонд, разпределен на местно ниво и който включва веригата на доставки.

Заеми и гаранции за заем:

 • Налични са различни заеми. Възстановяеми заеми – достъпни до 50 000 паунда, освободени са от такси и лихви за първите 12 месеца, след което лихвата е 2,5 на сто и е гарантирана от държавата. Първоначално кредитите са за срок от 6 години, впоследствие максималният срок е удължен на 10 години.
 • Заеми до 5 млн. британски лири за предприятия с оборот под 45 млн. паунда. Правителството гарантира 80% от сумата, като плаща лихви и всякакви такси за първите 12 месеца. Кредитите са с максимален срок от 6 години, впоследствие удължен на 10 години, но повечето банки отказват да променят вече сключени контракти.
 • Заеми до 200 млн. паунда за срок до 3 години, 80% подкрепени от правителството. За фирми с оборот от над 45 млн. паунда.

Субсидии за надници и заплати:

 • 80% субсидия за заплата (без бакшиши) до 2500 паунда на месец за служител. Работодателят продължава да плаща данък за заетост, задължителни пенсионни вноски и отпуска. През септември и октомври 2020 г. бизнесът доплаща съответно 10% и 20% към заплатите на служителите.

Данъчни мерки:

 • Освобождаване от данък върху собствеността за 2020/21. ДДС е намален през юли 2020 г. до 5%, за периода до края на март 2021 г.

Други форми на помощ:

 • Отсрочки за различни данъци, основно дължими в края на март 2021 г.
 • Въведен е мораториум върху наемите до края на март 2021 г.

Отзиви:

 • Щедра подкрепа за служителите, но се счита, че помощта за бизнеса е била по-малка в сравнение с други европейски държави. Гаранциите по кредите са добра мярка, но условията за договарянето им са трудни и това прави заемите недотам ефективна мярка.