АТИБ се среща с ръководството на политическите сили - кандидати за парламента

Nov 05 2021

АТИБ се среща с ръководството на политическите сили – кандидати за парламента

Асоциацията на туристическата индустрия в България (АТИБ) проведе поредица от срещи с ръководствата на политически сили, които имат реален шанс да станат част от следващото Народно събрание. Разговорите с кандидатите за парламента се превърнаха в традиция и запазена марка на организацията. На тях бяха обсъдени най-важните краткосрочни приоритети и мерки, които трябва да бъдат изпълнени вв първите 100 дни на новото управление и средносрочните такива, по които обаче също трябва да се започне работа веднага.

При формиране на политиката на Министерство на туризма водещо трябва да бъде мнението на бранша. Именно бизнесът е този, който трябва да формира политиката на ведомството, а не работещите в Министерството чиновници, категоричен бе председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) Георги Щерев. БХРА е една от организациите, участващи в учредяването на Алианса на туристическата индустрия в България и негов активен член.

Дейността на туристическия сектор пряко зависи от работата не само на ресорното Министерство на туризма, но и на 8 други министерства – Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи и Министерство на културата, подчертаха от Алианса. С цел по-добра координация от страна на ведомствата по проблемите и предизвикателствата пред туризма, от АТИБ предложиха по време на проведените срещи в следващия кабинет да бъде назначен съветник по туризма към Министерски съвет, който да следи за тази координацията и въпросите, касаещи туризма и да алармира премиера и вицепремиера в случай, че има негативно влияние върху туризма.

Ако имаме претенции да сме туристическа дестинация е задължително тези държавни намерения да бъдат подкрепени със съответното финансиране. Според настоящата рамка бюджетът за туризъм отново е едва 11 млн. лв. Те са крайно недостатъчни за утвърждаване имиджа на сектора и успешен маркетинг на страната ни като дестинация. Важен и приоритетен отрасъл като туризма е би трябвало да има бюджет, достоен да отговори подобаващо на проблематиката, в следствие на пандемията и отделно да бъдат предвидени и средства не само за оцеляването, но и за развитието на сектора. От АТИБ призоваха партиите да подкрепят подобаващ бюджет за сектора, който трябва да е минимум 150 млн. лв., от които поне 100 млн. лв. да бъдат за реклама и маркетинг на туризма.

От АТИБ подкрепиха БХРА, които от дълго време предлагат всяка година да се отделят по 1 на сто от приходите от туризъм за национална реклама. За да бъдат разходвани тези пари ефективно обаче е задължително определянето на това къде тези средства да се вложат да става с активното участие на бизнеса. Затова от АТИБ настояват разходите за реклама да се утвърждават от борд с участието на представители на бранша.

От АТИБ предоставиха на представителите на всички политически сили, с които проведоха срещи папка с документ, в който са изброени краткосрочните ( които трябва да се изпълнят в рамките на следващите 100 дни) и средносрочните приоритети за туризма. Освен всички предизвикателства пред сектора и възможностите за преодоляването им, неслучайно първа точка от предложения материал е описание на профила на бъдещия министър на туризма. Най-важно условие според АТИБ при избора на бъдещия министър на туризма е той да е човек от практиката. Според АТИБ за този пост трябва да бъде избран професионалист, който познава всички лица и проблеми на туризма в детайли. Да е прагматик, да е готов да взима смели решения и да настоява за изпълнението им, да работи за спасяване на индустрията. И да има капацитета и смелостта да защитава политиката на министерство на туризма и да умее да комуникира тази политика, така че другите ведомства, от чиято работа в отделни законови и подзаконови актове зависи секторът, да се съобразяват с туристическата политика и цели.

По време на разговорите от АТИБ са настояли и всяка от политическите сили да определи свой представител, чиито отговорност и ресор ще са туризма, за да може с тях в спешен порядък да се провеждат при необходимост срещи по въпроси, касаещи сектора, а не както е в момента да се чака събирането на парламентарната комисия по икономика и туризъм в Народното събрание, обясни Щерев.

Сред краткосрочните мерки, които незабавно трябва да бъдат предприети от АТИБ посочиха, че са необходими действия за нормализиране цената на електроенергията за бизнеса, която за последната година се увеличи над 5 пъти. Държавата трябва да осигури преференциални условия на хотелиерите за инвестиции във фотоволтаични системи, които да ги направят енергонезависими, а остатъка от тяхното производство да се изкупува при изгодни за доставчиците цени, категорични са от АТИБ. Необходима е цялостна програма за кадрово обезпечаване на сектора, продължаване на мярката 60/40, която за най-засегнатия от кризата сектор туризъм да се трансформира в 80/20 и в 80/0 при спиране на дейността на сектора или силното й ограничаване с държавен акт. Сред описаните подробно краткосрочни мерки в материалите, предоставени на политическите сили е посочена и необходимостта от осигуряване на нисколихвени заеми за фирмите и заетите в сектора, изграждане на онлайн визов център, чрез който да се избегне разхождането на клиентите, изменения в законови и подзаконови актове като Закона за туризма, Закона за местните данъци и такси, Закона за устройство на територията, Закона за концесиите, Закона за ДДС и други.

Сред другите теми, които бяха засегнати по време на разговорите са премахване на сивия сектор, уеднаквяване на движението на хора в рамките на ЕС, стимули чужди туристи, състава на Националния съвет по туризъм, проблемите на входящите и изходящите туроператори, спа индустрията и екскурзоводите. Според АТИБ е нужно и да се предвидят законови изменения, касаещи предоставянето на ваучери за настаняване, като се разшири обхватът на Наредба № 7, която урежда ваучерите за храна. По този начин ще се активира българския пазар, а всеки работник сам ще може да прецени за какво да похарчи необлагаемата сума към заплатата му. Като стимул за стимулиране на българския пазар трябва да бъдат въведени и ваучери за здравна превенция, категорични са от АТИБ.

На 4-ти и 5-ти ноември, представителите на АТИБ проведоха срещи с Татяна Дончева и Мая Манолова от „Изправи се БГ! Ние идваме“, Христо Проданов и Георги Севлиевски от БСП, Тошко Йорданов и Ивайло Кожухаров от ПП „Има такъв народ“, Георги Ганев, Димитър Найденов и Петър Маринов от „Деократична България – Обединение“, Станислав Атанасов и Цветан Енчев от ДПС, Даниел Лорел и Илин Димитров от Коалиция „Продължаваме промяната“ и Юлиан Ангелов, Александър Сиди и Султанка Петров от ВМРO.